واکنش وزارت خارجه به حادثه تروریستی چابهار: خشونت‌ورزان و مرگ‌طلبان بزودی تاوان سختی خواهند پرداخت

0 رای