سخنگوی وزارت خارجه: مرگ طلبان به‌ زودی تاوان سختی خواهند پرداخت

0 رای