سناتور آمریکایی خواستار اخراج سفیر عربستان سعودی شد

0 رای