با وجود مذاکرات سوئد، حملات سعودی‌ها به یمن ادامه داد پاسخ یمنی‌ها با 6 موشک

0 رای