کتک زدن تکنسین‌های اورژانس توسط همراهان بیمار در لوشان

0 رای