مخصوص پرسپولیسی ها؛ ترکمنچای‌تر از بلیت‌فروشی لیگ برتر