تاثیرگذاری ۱۱ بازیکن روی گل‌های پرسپولیس؛ توپخانه برانکو