همه واگذاری ها قانونمند بوده است عدم ارائه صورتهای مالی سرخابی ها

0 رای