کنایه غیر مستقیم باشگاه پرسپولیس به کی روش!

0 رای