برانکو با پیشنهاد یاران پورعلی گنجی مخالفت کرد

0 رای