از مخالفت تراکتورسازان با درخواست استوکس تا کنایه غیر مستقیم پرسپولیسی ها به کی روش !

0 رای