دروازه‌بانی که می‌گوید پرسپولیسی‌ها به او اعتماد دارند

0 رای