تاج: بله، اینفانتنیو از ما تعریف کرد او گفت تبدیل به یک قدرت در جهان شده‌اید

0 رای