قنبرپور: شرایط پرسپولیس در قطر خوب است باید به "بودمیر" زمان داد تا با تیم هماهنگ شود

0 رای