دیدار اول با مربی آلمانی چقدر تماشاچی دارد؟/ استقلال؛ روز از نو - فوتبال از نو