برگزاری نمایشگاه اختصاصی دستاوردهای اقتصادی ترکمنستان+تصاویر