ظریف به کنفرانس ضد ایرانی واکنش نشان داد: لهستان شرم کن!

0 رای