استخدام ۱۸ هزار پرستار در سال‌های ۹۸ و ۹۹ پرداخت طلب وزارت بهداشت در هفته جاری

0 رای