مدیران قبلی استقلال را نابود کردند چرا پرسپولیس امکانات دارد؟

0 رای