بحث موافقت یا مخالفت من با اساسنامه جدید کمیته مطرح نیست آنقدر کار هست که فرصتی برای پرداختن به حاشیه‌ها نداریم

0 رای