دفاع رئیس AFC از جامی که قلعه نویی آنرا جام چاپ پول خواند!

0 رای