قطبی:لحظات خاصی را در پرسپولیس تجربه کردم امیدوارم بتوانم بازیکنان بزرگی را پرورش دهم

0 رای