سازمان خصوصی‌سازی وضعیت واگذاری پرسپولیس استقلال را تعیین تکلیف می‌کند

0 رای