شرایط واگذاری پرسپولیس و استقلال فراهم شده است

0 رای