سپاهان، استقلال و پرسپولیس، برتر در حمله و دفاع

0 رای