برق ورزشگاه الغدیر قطع است بازی پرسپولیس فولاد برگزار می شود

0 رای