قطبی شاگردان شفر را پیش انداخت استقلال از پرسپولیس پیشی گرفت

0 رای