قطبی: بردن پرسپولیس خیلی شیرین بود تا صدر جدول خیلی کار داریم

0 رای