فشار زیادی برابرپرسپولیس متحمل شدیم شاید فارسی حرف زدنم خوب نیست

0 رای