اعتراض هواداران پرسپولیس به داور؛ چرا 30 ثانیه زود سوت زدی؟

0 رای