حسینی: دستور داده‌اند پرسپولیس را نابود کنند فتاحی و سازمان لیگ باید پاسخگو باشند

0 رای