قطبی: روزی 20 ساعت کار می‌کنم سعی کردم احترام تیم سابقم را حفظ کنم

0 رای