سیدجلال: پرسپولیس تیم مردمی است و باید نابود شود

0 رای