قطبی: وقتی ۲ بر صفر از پرسپولیس جلو بودیم، فشار زیادی روی ما بود تیم ما هنوز خیلی کار دارد

0 رای