نعمتی: می‌خواستند امروز ما بازنده باشیم پرسپولیسی‌ها بدانند که جبران می‌کنیم

0 رای