فتاحی: من مقصر قطعی برق ورزشگاه غدیر بودم؟ عادت کرده ام از استقلالی و پرسپولیسی فحش بخورم

0 رای