حسینی: کمیته انضباطی فتاحی را باید بازخواست کند دوست ندارند پرسپولیس قهرمان شود

0 رای