پرسپولیس شباهتی به قبل نداشت برخی بازیکنان دور از انتظار بودند

0 رای