همه عوامل فنی شکست پرسپولیس مقابل فولاد از مدافع ضعیف تا «سروش» نا آماده

0 رای