سکوت جایز نیست؛ ما را بازاندند! پرسپولیس دیگر آرام نمی‌نشیند

0 رای