فولاد جواب پرسپولیس را داد؛ما بودیم که ضرر کردیم!

0 رای