رئیس بانک مرکزی: نعوذباله، مگر ممکنه نخواهیم دلار پایین بیاید؟ برای تعدیل آن برنامه داریم

0 رای