عواقب فیلتر کردن ایرانی‌ها در سایت فدراسیون جهانی سهراب مرادی رای نیاورد؛ تالاخادزه گرجستانی بهترین وزنه‌بردار جهان شد!

0 رای