عرب:اقدام‌هایی که علیه پرسپولیس می‌شود محدود به مستطیل سبز نیست!

0 رای