ظریف در مراسم روز ملی جمهوری اسلامی ایران در بیروت حضور یافت

0 رای