ترکیه و روسیه بر سر «ادلب» سوریه توافق کردند

0 رای