تشکر ظریف از موضع قوی دولت لبنان علیه اجلاس ضدایرانی ورشو

0 رای