عبداللهی: حکم بازی پرسپولیس و فولاد را به زودی صادر می کنیم ناظر ویژه به تبریز می رود

0 رای