اصفهانیان:با بیانیه‌نویسی و فحاشی کار داوران درست می‌شود؟ پنالتی فولاد مقابل پرسپولیس درست بود

0 رای