اصفهانیان:با بیانیه‌نویسی و فحاشی داوری درست می‌شود؟ پنالتی فولاد مقابل پرسپولیس درست بود

0 رای